The Science of Nutrition

Nemokamas pristatymas nuo 35 € krepšelio vertės

labas@herbavel.lt | +370 607 72107

Taisyklės.

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bendrąsias naudojimosi internetinės parduotuvės herbavel.lt sąlygas ir tvarką bei nustato bendrąsias Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę.
1.2. Šiose Taisyklėse Pirkėjas yra bet kuris fizinis asmuo, kuris perka prekes internetinėje parduotuvėje herbavel.lt ar naudojasi kitomis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.3. Internetinė parduotuvė herbavel.lt yra mažmeninės prekybos parduotuvė, kuri orientuota į asmenis, įsigyjančius prekes asmeniniams poreikiams tenkinti.
1.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje herbavel.lt besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjas neturi galimybės įsigyti prekių, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.
1.5. Internetinės parduotuvės herbavel.lt prekyba vykdoma Europos Sąjungos teritorijoje.
1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui perkant prekes internetinėje parduotuvėje herbavel.lt, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Todėl kiekvieną kartą prieš perkant Pirkėjas turėtų susipažinti su Taisyklėmis, nes kiekvieną kartą apsipirkdamas ar užsakydamas iš naujo patvirtina sutikimą su jomis.
1.7. Pirkėjas pateikdamas užsakymą besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti internetinėje parduotuvėje herbavel.lt.

 1. Prekių užsakymas

2.1. Asmuo, norėdamas įsigyti prekių internetinėje parduotuvėje herbavel.lt (tapti Pirkėju), turi užsiregistruoti, privaloma tvarka užpildant žvaigždute pažymėtus langelius, t.y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir sugalvotą slaptažodį. Prisiregistravus, sukuriama Pirkėjo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti registracijos laukuose suvesdamas elektroninio pašto adresą bei sugalvotą slaptažodį.
2.2. Internetinėje parduotuvėje herbavel.lt pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, užsakymo įvykdymo sąlygomis bei kita papildoma informacija, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.
2.3. Visa informacija apie atsiskaitymo tvarką, prekių pristatymo sąlygas bei įkainius paskelbta šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje herbavel.lt.

 1. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje herbavel.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas, turi teisę grąžinti įsigytas nekokybiškas prekes.
3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas ir už prekių pristatymą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. Pardavėjo pareigos

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės herbavel.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas. Šiuo atveju Pirkėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

 1. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje herbavel.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais kartu su teisės aktuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.
7.2. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės ir prekių gavimo momentu papildomos nuolaidos Pirkėjui netaikomos.
7.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
7.3.1 elektronine bankininkyste;
7.3.2 mokėjimo kortele;
7.3.3 bankiniu pavedimu;
7.3.4 grynaisiais pinigais kurjeriui pristačius prekes.

 1. Prekių pristatymas

8.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Vartotojo nurodytu adresu už internetinėje parduotuvėje herbavel.lt nurodytą mokestį.
8.2. Prekės Pirkėjo nurodytu adresu pristatomos per 1 – 3 darbo dienų laikotarpį nuo užsakytų prekių apmokėjimo.
8.3. Pristatytų prekių būklę, kiekį, asortimentą Pirkėjas privalo patikrinti Pardavėjo atstovo akivaizdoje.
8.4. Pastebėjęs prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimus Pirkėjas privalo apie tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir turi teisę nepriimti prekių. Jei Pirkėjas pretenzijų neturi, jis privalo pasirašyti važtaraštyje.
8.5. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje laikoma, kad prekės jam pristatytos tinkamai ir tinkamos kokybės.

 1. Prekių grąžinimas

9.1. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, turi apie tai informuoti Pardavėją el. paštu per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos.
9.2. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžina prekes, sumokėta pinigų suma Pirkėjui grąžinama:
9.2.1. pervedant pinigus į Pirkėjo sąskaitą, per 2 kalendorines dienas nuo prekių grąžinimo dienos.

 1. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tokių veiksmų pasekmes.
10.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. Pardavėjas nėra atsakingas dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šioje internetinėje parduotuvėje esančios ar per ją prieinamos informacijos naudojimu, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio.
10.4. Internetinėje parduotuvėje herbavel.lt pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą specialisto konsultaciją.

 1. Asmens duomenys

11.1. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje herbavel.lt ir Pardavėjo tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
11.2. Pirkėjas turi teisę atšaukti savo leidimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, informuodamas apie tai Pardavėją iš Pirkėjo nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą ar pateikęs prašymą raštu svetainėje nurodytais kontaktais.
11.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis pateikęs prašymą el. pašto adresu labas@herbavel.lt

Nemokamas pristatymas

Nuo 35 € krepšelio vertės

Grąžinimo garantija

Grąžinkite per 14 d.

Kokybės garantija

Sertifikuota, registruota VMVT

100% saugus atsiskaitymas

SEB / Swedbank / Grynais